به گزارش مرآت؛ ،مردم خداجوی سمنان با حضور پر شور در مراسم عید قربان ، بار دیگر اطاعت و بندگی خود نزد معبود را به نمایش گذاشتند و با خشوع و خضوع قنوت بندگی بستند تا قربانی کردن هواهای نفسانی را شکرگزار باشند. انتهای پیام/
نوشته اقامه نماز عید قربان در سراسر استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت؛ ،مردم خداجوی سمنان با حضور پر شور در مراسم عید قربان ، بار دیگر اطاعت و بندگی خود نزد معبود را به نمایش گذاشتند و با خشوع و خضوع قنوت بندگی بستند تا قربانی کردن هواهای نفسانی را شکرگزار باشند.

انتهای پیام/

نوشته اقامه نماز عید قربان در سراسر استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.