به گزارش بی‌رسانه، چندی قبل از دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان درباره آمار پزشکان متخصص در شهرهای مختلف استان پرسیدیم. روابط‌عمومی دانشگاه مطلبی را به عنوان پاسخ به این پرسش برای شبکه اطلاع‌رسانی بی‌رسانه ارسال کرده است که عینا در ادامه می‌آید:

قبل از پاسخ به پرسش دو موضوع مهم ذیل تبیین گردد:

الف) مهمترین شاخص ها وفرایندهای وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در توزیع وگسترش خدمات و امکانات تشخیصی ودرمانی به دانشگاههای علوم پزشکی:

۱- توزیع امکانات برمبنای تقسیم بندی کشور به چندمنطقه یا قطب(آمایشی)،

دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه دانشگاههای گیلان، بابل، مازندران،گلستان و شاهرود جزء قطب شمال کشورمی باشند. در این منطقه مرکزیت وپوشش دهنده اصلی خدمات با دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که موظف است تاکامل شدن زنجیره خدمات در سایر دانشگاهها ، بعضی از خدمات تخصصی و فوق تخصصی خاص را به سایر دانشگاههای قطب ارائه نماید . از جمله این خدمات عبارتند ازمراقبتهای سوختگی، سرطان و خدمات ویژه وفوق تخصصی زنان وزایمان واطفال.

وزارت بهداشت اعتبارات مورد نیاز را (تا زمانی که زنجیره خدمت در سایر دانشگاههاکامل شود) بیشتر به این دانشگاه اختصاص می دهد .

۲- توزیع امکانات واعتبارات در سطح استان برمبنای سطح بندی خدمات،

 بر این اساس در استان سمنان بیمارستانهای مهدیشهر و آرادان در سطح یک و بیمارستانهای دامغان ، گرمسار ، شاهرود و دو بیمارستان شفا و سینای سمنان در سطح دو و بیمارستانهای امیرالمومنین (ع) وکوثر سمنان در سطح سه قرار گرفته اند . بیمارستانها بر اساس درجه سطح بندی که دارند مکلف به ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی بوده و سطوح بالاتر نیز باید پوشش دهنده خدماتی باشند که در سطح پایین تر امکان ارائه آن وجود ندارد.

۳- توزیع امکانات بر اساس شاخص جمعیتی،

بعنوان مثال، توزیع تخت بیمارستانی بر مبنای ۵ / ۱ عدد به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت در مرکز استان و ۱ تخت به ازای۱۰۰۰ نفر برای سایر شهرستانها، ۹۰ نفر متخصص، ۹۰ نفر پزشک عمومی، ۳۲ نفرداروساز ، ۳۳ نفردندانپزشک، ۳۳۰ نفرگروه پرستاری، ۲۷۰ نفرپرستار و ۴۹ نفرماما به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، صورت پذیرفته است.لازم به ذکر است که دانشگاه در خصوص افزایش سهمیه های استان به نسبت شاخص های فوق الذکر، تلاش وافری انجام داد که در نهایت توانست با دلایل متقنی که بویژه در موضوع تخت بیمارستانی ارائه نمود ظرفیت تختهای بیمارستانها را برای شهرستانهای تابعه تا حدود زیادی بالاتر ببرد.

۴- توزیع امکانات بر اساس آموزشی – درمانی یا فقط درمانی بودن بیمارستانها ،

در نظر گرفتن فضاهای آموزشی و تامین رشته های تخصصی و فوق تخصصی در یک بیمارستان آموزشی از شروط اساسی برای اخذ مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی ، پیراپزشکی ورشته های مختلف دستیاری است. به همین جهت بیمارستانهای آموزشی باید از امکانات تجهیزاتی ، اعتباری ونیروی انسانی بیشتری برخوردار باشند تا بتواند به تربیت دانشجویان پزشکی بپردازد. نکته مهم دیگر اینکه برای تبدیل شدن یک بیمارستان به مرکز آموزشی میزان اشغال تخت ، تنوع بیماران و در حقیقت میزان جمعیت تحت پوشش هم مهم است.

۵- توزیع امکانات بر مبنای صرفه و صلاح اقتصادی،

در هیج کشوری بیمارستانهای کوچک عملا توجیه اقتصادی ندارند وبه مرور زمان یا خود و یا توسط دولتمردان از چرخه خدمت حذف می شوند. امروزه بسیاری ازکشورهای دنیا به سمت ساخت و بهره برداری از بیمارستانهای بزرگ روی آورده اند و بیمارستانهای کوچک را در یکدیگر ادغام کرده اند.

ب)در همین رابطه بیان یک نکته مهم است و آن هم اینکه در دو سه دوره اخیرآزمون دسیتاری متاسفانه به دلایل مختلف حضور و استقبال جهت تحصیل دربعضی از رشته های دستیاری تخصصی به خصوص در رشته های مهمی نظیر جراحی ، بیهوشی ، طب اورژانس و.. بسیار کمتر از نیاز کشورشده است ومهمترین دلیل آن عدم رغبت شرکت کنندگان برای فعالیت در این رشته ها و نیز بی انگیزگی حاکم بر جامعه پزشکی جهت شرکت در آزمون های تخصصی می باشد. نتایج کمبود این فارغ التحصیلان، بطور قطع پوشش این رشته های تخصصی را دراکثر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله بیمارستانهای تابعه این دانشگاه با چالش جدی مواجه خواهدکرد.

هدف از بیان مطالب فوق، آشنایی مردم ، مسئولین و بویژه جامعه نخبگان عزیز در استان ازبعضی شاخص های توزیع امکانات درمانی وزارت بهداشت است که مبنای واقعی برای دسترسی دانشگاه به نیروهای تخصصی، امکانات تشخیصی ودرمانی وبه خصوص اعتبارات دولتی می باشد. امیدوارم این تبادل اطلاعات بتواند در تنویر افکار عمومی وپیشبرد اهداف دانشگاه مفید واقع گردد.ضمنا شاخص های ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی مبتنی بر سند توسعه درمان ۱۴۰۴کشور به پیوست می باشد.»

نوشته پزشکان متخصص و خدمات و امکانات درمانی چگونه در استان توزیع می‌شوند؟ اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی بی رسانه. پدیدار شد.

Shares: