به گزارش مرآت، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، این سامانه که دو روز در استان سمنان فعال است در ارتفاعات و نواحی شمالی سبب بارش باران و برف و مه آلودگی ، یخبندان و لغزندگی جاده ها می شود . از روز دوشنبه تا پایان هفته دما بین ۳ تا ۶ درجه […]

سامانه جدید بارشی به استان سمنان - ورود سامانه جدید بارشی به استان سمنان


به گزارش مرآت، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، این سامانه که دو روز در استان سمنان فعال است در ارتفاعات و نواحی شمالی سبب بارش باران و برف و مه آلودگی ، یخبندان و لغزندگی جاده ها می شود .

از روز دوشنبه تا پایان هفته دما بین ۳ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/منبع