به گزارش مرآت، محمدرضا کاملی مدیر بازرسی‌ونظارت بر بازار سازمان جهادکشاورزی استان‌سمنان گفت: فعال نشدن طرح شاپرک، جابه جایی نانوایی ها و تعطیلی برخی نانوایی ها از علل عدم تجهیز برخی نانوایی ها به دستگاه کارتخوان هوشمند است.

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ نانوایی استان سمنان مجهز به دستگاه کارتخوان شدند که ۳۷۹ دستگاه فعال و ۲۱ نانوایی نیز در مرحله رفع ایراد و نقایص هستند.

مدیر بازرسی‌ونظارت بر بازار سازمان جهادکشاورزی استان‌سمنان ادامه داد: سمنان بیستمین استان کشور در اجرای طرح هوشمندسازی نانوایی است و به دلیل گستردگی و پراکندگی جمعیتی این طرح به صورت مرحله ای اجرا می شود.

کاملی اظهارداشت: بازرسی کیفیت و کمیت نان ها، آموزش به نانواها، و رفع مشکلات کارتخوان های هوشمند در حال انجام است.

انتهای پیام/

نوشته کارتخوان فروش هوشمند نان در ۵۰ درصد نانوایی‌های استان‌سمنان نصب شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: