به گزارش مرآت، محمدرضا کاملی مدیر بازرسی‌ونظارت بر بازار سازمان جهادکشاورزی استان‌سمنان گفت: فعال نشدن طرح شاپرک، جابه جایی نانوایی ها و تعطیلی برخی نانوایی ها از علل عدم تجهیز برخی نانوایی ها به دستگاه کارتخوان هوشمند است. وی افزود: تاکنون ۴۰۰ نانوایی استان سمنان مجهز به دستگاه کارتخوان شدند که ۳۷۹ دستگاه فعال و
نوشته کارتخوان فروش هوشمند نان در ۵۰ درصد نانوایی‌های استان‌سمنان نصب شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، محمدرضا کاملی مدیر بازرسی‌ونظارت بر بازار سازمان جهادکشاورزی استان‌سمنان گفت: فعال نشدن طرح شاپرک، جابه جایی نانوایی ها و تعطیلی برخی نانوایی ها از علل عدم تجهیز برخی نانوایی ها به دستگاه کارتخوان هوشمند است.

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ نانوایی استان سمنان مجهز به دستگاه کارتخوان شدند که ۳۷۹ دستگاه فعال و ۲۱ نانوایی نیز در مرحله رفع ایراد و نقایص هستند.

مدیر بازرسی‌ونظارت بر بازار سازمان جهادکشاورزی استان‌سمنان ادامه داد: سمنان بیستمین استان کشور در اجرای طرح هوشمندسازی نانوایی است و به دلیل گستردگی و پراکندگی جمعیتی این طرح به صورت مرحله ای اجرا می شود.

کاملی اظهارداشت: بازرسی کیفیت و کمیت نان ها، آموزش به نانواها، و رفع مشکلات کارتخوان های هوشمند در حال انجام است.

انتهای پیام/

نوشته کارتخوان فروش هوشمند نان در ۵۰ درصد نانوایی‌های استان‌سمنان نصب شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.