به گزارش مرآت؛ امیرعمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق سمنان  از ثبت نام ۱۹۰۱۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با انجام پالایش ها ۱۰۶۰ ۱  نفرواجد شرایط شناخته شدند که از این تعداد ثبت نامی ۱۵۲۸ نفر مجرد هستند و تا کنون ۸۴۱۴ نفر نیز انصراف و رد درخواست داده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی شاهرود با اعلام اینکه ۹۰درصد پالایش ها انجام شده است، گفت: از مجموع کل واجدین شرایط تا کنون ۳۱۷ نفر آورده خود را واریز کرده اند.

عمیدی تعداد واحدهای مسکونی ۴ساله در نظر گرفته شده برای شرق استان سمنان ۹۸۲۶ واحد برشمرد و گفت: تاکنون ۱۱۳.۲ هکتار زمین جهت نهضت ملی مسکن تامین شده است و ۹۵هکتار نیز در مراحل صدور مجوز کارگروه امور زیربنایی استان است که امکان ساخت ۷۳۳۲ واحد در شرق استان را تا کنون فراهم نموده است و با تصویب ۹۵ هکتار ۸۶ درصد زمین مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط تامین خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق سمنان بیشترین استقبال را در شاهرود عنوان کرد و گفت: فقط در شهر رویان مشکل تامین زمین داریم که در حال توافق با مالکین هستیم.

عمیدی با اعلام انجام پروژه ها در شرق استان سمنان گفت: عملیات اجرایی تعداد ۱۱۸۸واحد مسکونی در دست اقدام است و از این تعداد ۲۴۰ واحد از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی  ۳۵ درصد هستند و ۵۱۶ واحد در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد، در ضمن تعداد ۴۳۲ واحد از مسکن مهر خود مالک فاقد متقاضی نیز به پروژه نهضت ملی  تبدیل و با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد درحال تکمیل است.

انتهای پیام/

نوشته ثبت نام بیش از۱۹ هزار نفردر طرح نهضت ملی مسکن/ آغاز عملیات اجرایی ۱۱۸۸ واحد مسکونی در شرق سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: