به گزارش مرآت، جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ مجموع مبلغ واریزی به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان، بیش از دو هزار و ۸۸۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال بوده است. وی با اشاره به لزوم تبیین نتایج ملموس پرداخت مالیات در خدمت‌رسانی و توسعه شهری به
نوشته رشد ۶۳ درصدی واریز عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده در سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ مجموع مبلغ واریزی به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان، بیش از دو هزار و ۸۸۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به لزوم تبیین نتایج ملموس پرداخت مالیات در خدمت‌رسانی و توسعه شهری به مردم، بر ضرورت گسترش فرهنگ مالیاتی در بین آحاد مردم تأکید کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال به حساب شهرداری‌ها، بیش از ۵۵۴ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال به حساب دهیاری‌ها، بیش از ۱۲۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال به حساب فرمانداری‌ها و بیش از ۹ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال به حساب اداره کل امور عشایر استان سمنان بر اساس قانون توزیع واریز شده است و این مبالغ در کل نسبت به سال گذشته، ۶۳ درصد افزایش داشته است.

انوری تصریح کرد: عوارض وصول‌شده مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهر یا منطقه‌ای صرفاً جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌شود و این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه یک درصد از محل عوارض ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، گفت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده نقش مؤثری در تحول نظام سلامت به‌خصوص در مناطق محروم، روستاییان و عشایر ایفا می‌کند و در همین راستا، در سال ۱۴۰۰ مبلغی به این بخش اختصاص یافته که در ارتقای بخش بهداشت و سلامت استان مؤثر خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه مالیات یکی از مؤلفه‌های تأمین درآمد و مدیریت اقتصادی برای دولت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، تأکید کرد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، ۱۰۰ درصد درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات محقق می‌شود.

انوری گفت: با راه‌اندازی یک نظام مالیاتی منظم، دقیق و هوشمند و اعتماد مردم به نظام مالیاتی قطعاً شاهد توسعه و آبادانی استان خواهیم بود.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: ایجاد طرح جامع مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند یکی از دستاوردهای نظام مالیاتی محسوب می‌شود و با اجرای این طرح و هوشمند کردن نظام مالیاتی با ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و منابع مالیاتی جدید شناسایی می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ضمن تأکید بر اجرای عدالت مالیاتی در استان خاطرنشان کرد: کسب رضایتمندی مؤدیان مالیاتی از طریق برقراری عدالت مالیاتی، شناسایی درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی نیز همواره مدنظر است.

انتهای پیام/

نوشته رشد ۶۳ درصدی واریز عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده در سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.