به گزارش مرآت، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، آسمانی صاف تا کمی ابری، وزش باد شدید و گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی و افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا تا پایان هفته در استان سمنان پیش بینی شده است.
نوشته ادامه روند افزایش دما دراستان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، آسمانی صاف تا کمی ابری، وزش باد شدید و گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی و افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا تا پایان هفته در استان سمنان پیش بینی شده است.

نوشته ادامه روند افزایش دما دراستان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.