به گزارش مرآت، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، ایجاد طرح جامع مالیاتی و بانک اطلاعاتی هوشمند را یکی از دستاوردهای نظام مالیاتی دانست و افزود: با اجرای این طرح، هوشمند کردن نظام مالیاتی و ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و منابع مالیاتی جدید شناسایی می‌شود. وی
نوشته اصناف چطور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند؟ اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، ایجاد طرح جامع مالیاتی و بانک اطلاعاتی هوشمند را یکی از دستاوردهای نظام مالیاتی دانست و افزود: با اجرای این طرح، هوشمند کردن نظام مالیاتی و ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و منابع مالیاتی جدید شناسایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مالیات‌ها بر اساس اطلاعات دقیق اخذ و روش تشخیص علی‌الرأس مالیات حذف خواهد شد.

انوری هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی را هوشمندسازی، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی و ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی هوشمند عنوان کرد و افزود: اجرای کامل این طرح، افزایش میزان رضایت‌مندی مؤدیان، کاهش هزینه‌های اجرایی عملیات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی از نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سخن گفت و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌صورت مقطوع بپردازند.

انوری با اشاره به چگونگی بهره‌مندی اصناف از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ گفت: با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی‌ربط مقرر شد تا سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اضافه کرد: بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود و طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و باید نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

انتهای پیام/

نوشته اصناف چطور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند؟ اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.