به گزارش مرآت، محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با هدف جذب سرمایه‌گذار، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار اقدام به تامین زیرساخت‌های صنعتی می‌کند و موفق به جذب ۳۸ متقاضی سرمایه‌گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان در سه ماه نخست امسال شد که
نوشته ۷۵ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران استان سمنان واگذار شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با هدف جذب سرمایه‌گذار، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار اقدام به تامین زیرساخت‌های صنعتی می‌کند و موفق به جذب ۳۸ متقاضی سرمایه‌گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان در سه ماه نخست امسال شد که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۹ قرارداد بود.

وی بیان کرد: مقایسه آمارها نشان دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی جذب سرمایه‌گذار در شهرک ‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان تصریح‌ کرد: میزان اراضی واگذاری شده به متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک و نواحی صنعتی استان در بهار سال گذشته ۲.۳ هکتار بود که آمارها حاکی از افزایش ۳۲ برابری واگذاری زمین‌های صنعتی استان دارد.

انتهای پیام/

نوشته ۷۵ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران استان سمنان واگذار شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.