به گزارش مرآت، محمد حمیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در جلسه مدیریت پسماند  گفت: شهرداری ها موظف هستند مشکلات مرکز مدیریت پسماند و دفع زباله در سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار را رفع کنند.
وی افزود: با توجه به فعالیت سازمان مدیریت پسماند در سمنان و شاهرود ، رعایت اصول جمع آوری و دفع زباله در این دو شهرستان الزامی است .

حمیدی تاکید کرد: زباله‌های عفونی مطب ها، کلینیک‌های خصوصی و بیمارستان‌های دولتی باید  در ابتدا بی خطر و  به زباله عادی تبدیل و سپس دفن شود و در این خصوص سازمان نظام پزشکی باید طبق قرارداد با شهردادری ، پسماند عفونی مطب‌های پزشکی و بخش خصوصی را جداگانه جمع آوری، بی خطر و دفن کند.
وی اضافه کرد: مدیریت پسماند‌های صنعتی هم بر عهده شرکت شهرک های صنعتی است تا در نواحی صنعتی، پسماند‌ها به صورت اصولی جمع آوری و دفن  شود.

نوشته اصول دفن زباله عمومی ، بهداشتی و صنعتی رعایت شود اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: