به گزارش مرآت، غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخلات در استان سمنان اظهار کرد: در این جلسات تعداد ۲۲ پلاک از سوی اعضای کمیسیون بررسی شد. وی تصریح کرد: در این جلسات مساحت ۱۸ هزار و ۳۲۹ هکتار از اراضی
نوشته رفع تداخل ۷.۳۴ هکتار از ارضی ملی و غیرملی در استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخلات در استان سمنان اظهار کرد: در این جلسات تعداد ۲۲ پلاک از سوی اعضای کمیسیون بررسی شد.

وی تصریح کرد: در این جلسات مساحت ۱۸ هزار و ۳۲۹ هکتار از اراضی ملی و غیر ملی بررسی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: از این مقدار ۷.۳۴ هکتار از اراضی ملی مورد تداخل قرار گرفت و به اراضی غیرملی اضافه شد.

خراسانیان با بیان اینکه رفع تداخل اراضی در استان سمنان در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اجرا می‌شود خاطرنشان کرد: این مهم به کمک تولید و رفع موانع در این حوزه آمده و همچنین به کاهش دعاوی حقوقی بهره برداران کمک می‌کند.

انتهای پیام/

نوشته رفع تداخل ۷.۳۴ هکتار از ارضی ملی و غیرملی در استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.