به گزارش مرآت، از استان سمنان درمجموع ۵۵۵ زائر خانه خدا عازم سفر معنوی حج می شوند زائران خانه خدا از استان سمنان در پنج کاروان ۸۵ نفره، ۱۱۵ نفره و ۱۳۵ نفره اعزام می‌شوند. سه کاروان اعزامی به صورت مدینه بعد و ۲ کاروان به صورت مدینه قبل هستند و ۵۵۵ نفر از استان
نوشته ورود کاروان زائران خانه خدای استان سمنان به مکه مکرمه اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، از استان سمنان درمجموع ۵۵۵ زائر خانه خدا عازم سفر معنوی حج می شوند زائران خانه خدا از استان سمنان در پنج کاروان ۸۵ نفره، ۱۱۵ نفره و ۱۳۵ نفره اعزام می‌شوند.

سه کاروان اعزامی به صورت مدینه بعد و ۲ کاروان به صورت مدینه قبل هستند و ۵۵۵ نفر از استان به زیارت خانه خدا مشرف می‌شوند.

انتهای پیام/

نوشته ورود کاروان زائران خانه خدای استان سمنان به مکه مکرمه اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.