به گزارش مرآت؛ سایت رسمی فدراسیون فوتبال نخستین کنگره ملی یازده هزار شهید جامعه عشایری کشور از تاریخ ۲۹الی۳۱خردادماه به مدت سه روز و به میزبانی استان چهارمحال وبختیاری برگزارمی شود. بر همین اساس پیراهن شماره ۱۱ تیم ملی با حضور میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال و طهمورث حیدری عضوهیات رییسه و رئیس کمیته امور
نوشته اهدای پیراهن شماره ۱۱ تیم ملی به کنگره شهدای جامعه عشایری اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت؛ سایت رسمی فدراسیون فوتبال نخستین کنگره ملی یازده هزار شهید جامعه عشایری کشور از تاریخ ۲۹الی۳۱خردادماه به مدت سه روز و به میزبانی استان چهارمحال وبختیاری برگزارمی شود.

بر همین اساس پیراهن شماره ۱۱ تیم ملی با حضور میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال و طهمورث حیدری عضوهیات رییسه و رئیس کمیته امور استان ها همچنین اکبر ترکی نماینده ستاد برگزاری این کنگره به یاد ۱۱هزارشهیدجامعه عشایری کشور به این کنگره اهدا شد.

گفتنی است این کنگره با رویکرد فرهنگی ، محرومیت زدایی و خدمات رسانی ،همچنین اهداف امدادی بهداشتی وتقویت وحدت اقوام برای نخستین بار برگزار خواهد شد.

جهانبین نیوز

انتهای پیام/

نوشته اهدای پیراهن شماره ۱۱ تیم ملی به کنگره شهدای جامعه عشایری اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.