به گزارش خبرنگار مرآت؛ متاسفانه حقوق پرسنل شهرداری سمنان دوماه به تعویق افتاده است و پیگیری های خبرنگار مرآت از مطالبه به حق کارکنان شهرداری راه به جایی نبرده است و همچنان شهردار سمنان تمایلی به پاسخگویی نداشته و سکوت کرده است.

به گزارش خبرنگار مرآت؛ عملکرد  حدود یک ساله گذشته شهرداری سمنان همچنان برای رسانه ها و مردم شهر سمنان در هاله ای از ابهام  است.

نه تنها برنامه ها واهداف و اقدامات انجام گرفته تاکنون مشخص نیست، بلکه به نظر می رسد اوصاع نابسمان شهرداری کم کم از مشکلات شهری در حال گذر به خود کارکنان است و زمزمه های اعتراضات از گوشه وکنار به گوش می رسد.

این موضوع در حالی است که منابع درآمدی شهرداری مشخص است و قطعا در طول دوران تصدی شهردار جدید مشکلات و نواقصی در برنامه ریزی ها و عملکرد شهرداری وجود داشته که از پرداخت حقوق کارکنان خود بازمانده است و این مشکلات در پشت درهای بسته شهرداری همچنان پابرجاست و رسانه ها در انتظار یک نشست خبری و پاسخگویی از جانب شهردار در قبال عملکرد یک ساله خود هستند.

اگرچه این موضوع در نشست خبری اخیر رئیس شورای شهر سمنان نیز مطرح شد و متاسفانه وی نیز از پاسخگویی در این خصوص استنکاف کرد.

کسری بودجه شهرداری و یا مشکلات دیگری و یا پرداخت بدهی ها زا جیب کارکان شهرداری ممکن است علت عدم پرداخت حقوق کارکان شده باشد و امیدوار هستیم شهردار در مورد این موضوع پاسخ دهد.

انتهای پیام/

نوشته کارنامه خاکستری شهرداری سمنان/گلایه هایی که راه به جایی ندارند اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: