به گزارش مرآت؛ احمد ریواده صبح دوشنبه در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی استانداری سمنان بیان کرد: علی رغم تمامی تلاش‌های خوب انجام شده در راستای کاهش مصرف مواد مخدر و توانمند سازی بهبود یافتگان، متأسفانه تا کنون مرکز جامع توانمند سازی و صیانت از بهبود یافتگان در استان
نوشته راه اندازی مرکز جامع توانمند سازی بهبود یافتگان در استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت؛ احمد ریواده صبح دوشنبه در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی استانداری سمنان بیان کرد: علی رغم تمامی تلاش‌های خوب انجام شده در راستای کاهش مصرف مواد مخدر و توانمند سازی بهبود یافتگان، متأسفانه تا کنون مرکز جامع توانمند سازی و صیانت از بهبود یافتگان در استان سمنان ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، راهبرد برنامه ششم توسعه است، تاکید کرد: چنانچه بخواهیم، مرکز ایجاد شده از محل ماده ۱۶، دارای خروجی مشخصی باشد نیازمند ایجاد مرکز جامع صیانت و حمایت اجتماعی در استان می‌باشیم، چرا که پایداری اقدامات ما منوط به این اقدام است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه برای راه اندازی مرکز جامع توانمند سازی و صیانت از بهبود یافتگان، باید از توان دستگاه‌های اجرایی استان استفاده نمود و در این راستا، شهرداری‌ها نقش اساسی دارند، افزود: همه ما مسئولیت داریم تا با انجام اقدامات فوق العاده، نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم‌.

ریواده با بیان اینکه برای مرکز توانمند سازی و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان، دبیرخانه طرح‌های خود را در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کنند، گفت: دبیرخانه، اماکن مازاد دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و ارائه کند.

انتهای پیام/

نوشته راه اندازی مرکز جامع توانمند سازی بهبود یافتگان در استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.