به گزارش مرآت؛ شیعیان، حضرت فاطمه معصومه(س) را بزرگ می‌دارند، برای زیارت او اهمیت قائل‌اند و روایاتی درباره او نقل می‌کنند که از شفاعت وی برای شیعیان سخن گفته شده و بهشت پاداش زیارت او دانسته شده است.  
نوشته ببینید | اول ذی القعده، سالروز میلاد باسعادت بانوی نور، حضرت فاطمه معصومه (س) اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت؛ شیعیان، حضرت فاطمه معصومه(س) را بزرگ می‌دارند، برای زیارت او اهمیت قائل‌اند و روایاتی درباره او نقل می‌کنند که از شفاعت وی برای شیعیان سخن گفته شده و بهشت پاداش زیارت او دانسته شده است.

 

نوشته ببینید | اول ذی القعده، سالروز میلاد باسعادت بانوی نور، حضرت فاطمه معصومه (س) اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.