به گزارش مرآت، دکتر نوروزی با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال ١۴٠٠، تعداد چهار هزار و ۴٨٧١ نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد مراجعین نزاع ۵٠٢٨ نفر بوده است، ٣ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی بیان کرد: از کل مراجعین نزاع در سال ١۴٠٠ تعداد سه هزار و ٢٨٨ نفر مرد و یک هزار و ۵٨٣ نفر زن بودند

این در حالیست که در سال پیش از آن سه هزار و ٣۶٨ نفر از مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و یک هزار و ۶۶٠ نفر زن بوده اند.

وی همچنین از افزایش ۴درصدی متوفیان ناشی از حوادث کار استان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر ٢۶ نفر در حوادث کار در استان سمنان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با سال قبل از آن که ٢۵ نفر بوده است، ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دکتر نوروزی بیان کرد: از مجموع فوتی های حوادث کار در سال ١۴٠٠ در این استان ٢۵ نفر مرد و ١ نفر زن بودند.

وی افزود: در سال ١۴٠٠، تعداد ٣۶۴ نفر مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ٣٣۵ نفر مرد و ٢٩ نفر زن هستند..

وی تصریح کرد: مصدومین حوادث کار جرحی سال ١۴٠٠ در مقایسه با سال ١٣٩٩، ٩ درصد افزایش یافته است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

نوشته ثبت ۲۶ مرگ ناشی از حوادث کار در سمنان/ کاهش ۳ درصدی نزاع‌ها در استان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: