به گزارش مرآت، حمید دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در تلاش هستیم تا هشت مدرسه طرح راهیان کوثر را در استان سمنان راه اندازی کنیم، تاکید کرد: این مدارس با شیوه‌های آموزشی جدید به لحاظ مدیریت و محتوایی به عنوان مدارس الگو و نمونه راه اندازی خواهند شد. وی درباره ماهیت و
نوشته ۸ مدرسه راهیان کوثر در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، حمید دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در تلاش هستیم تا هشت مدرسه طرح راهیان کوثر را در استان سمنان راه اندازی کنیم، تاکید کرد: این مدارس با شیوه‌های آموزشی جدید به لحاظ مدیریت و محتوایی به عنوان مدارس الگو و نمونه راه اندازی خواهند شد.

وی درباره ماهیت و نحوه عملکرد این مدارس، توضیح داد: انتظار در نظام جمهوری اسلامی ایران این است که سیستم آموزشی آن متناسب با فرهنگ جمهوری اسلامی باشد لیکن این مدارس به این سمت و سیاق حرکت خواهد کرد که بتوانیم دانش آموزان را در همه ابعاد علمی و فرهنگی، ارتقا بدهیم.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه روش تدریس در این مدارس همچنین شامل مسائل تقویتی، توانمند سازی آزمون و دوره‌های علمی و… خواهد بود، گفت: این مدرسه در تمام رشته‌های رایانه، مهارتی، فنی، خلاقیت، رشته‌های نوین، میان رشته‌ای و … در حال برنامه‌ریزی است تا شاهد یک مجموعه منسجم و پر ظرفیت باشیم.

دامغانی با بیان اینکه برای مقاطع اول ابتدایی تا پایه‌های متوسطه راه اندازی می‌شود، گفت: سعی شده در این مدارس تمام انچه یک مدرسه ممتاز نیاز دارد، گرد آوری تا نیازهای تحصیلی دانش آموزان برطرف شود همچنین این مدارس در تقویت بنیه فرهنگی و تربیتی دانش آموزان نیز نقش آفرینی کنند.

نوشته ۸ مدرسه راهیان کوثر در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.