انرژی خورشیدی یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که برنامه‌ریزان می‌توانند برای ایجاد شهرهای پایدار به کار گیرند. استفاده از این منبع طبیعی، نه تنها به کاهش مصرف انرژی شهری کمک زیادی می‌کند، بلکه در به حداقل رساندن آلودگی هوا و اثرات جزایر گرمایی، نقش مهمی ایفا می‌کند. مقامات برلینی ادعا کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای زیست‌پذیری بیشتر شهر و ایجاد هوایی پاک برای شهروندان به کار خواهند گرفت، که در این راستا، کاهش آلودگی و گرمای هوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، مقامات اعلام کردند که تمام ساختمان‌هایی که از این تاریخ به بعد احداث می‌شود، باید به پنل‌های خورشیدی مجهز خواهد بود.

1584670 - استفاده از پنل‌های خورشیدی در سازه‌های برلین اجباری می‌شود

تصمیم فوق در نتیجه درخواست‌های مکرر سناتور اقتصاد، انرژی و بنگاه‌های عمومی برلین اتخاذ شد که مدعی ایجاد شهری پایدار از طریق اعمال استراتژی‌های دوستدار محیط زیست شده بود. البته تلاش‌های مقامات محلی برلین برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار خود تنها به اجباری شدن استفاده از پنل‌های خورشیدی در سازه‌های جدید محدود نخواهد شد. این افراد از افزایش فضاهای سبز در سراسر شهر خبر داده‌اند.

در واقع، مقامات می‌خواهند از ساختمان‌های شهر بیشترین استفاده را برای کاهش آلودگی و اثرات جزایر گرمایی بهره گیرند، به این صورت که علاوه بر نصب پنل‌های خورشیدی، از دیگر فضاهای خالی ساختمان‌ها نظیر دیوارها نیز برای گسترش فضاهای سبز بهره برند.

چنانچه اقدامات فوق به درستی پیاده‌سازی شود، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۵ درصد مصرف انرژی شهری کاهش خواهد یافت و طی تنها پنج سال از آغاز پروژه‌های فوق، شهر با کاهش بیش از ۳۷ هزار تن دی اکسید کربن مواجه خواهد بود.

1592551 - استفاده از پنل‌های خورشیدی در سازه‌های برلین اجباری می‌شود

 

Shares: