به گزارش مرآت؛ کشاورزیان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود گفت : تیمی از قاچاقچیان از شهر‌های شمالی کشور در شاهرود محلی را اجاره کرده بودند و چوب های قاچاق تاغ را در آن انبار و شبانه برای تولید ذغال به کارگاهی در منطقه پشت بسطام منتقل می کردند. وی افزود: با همکاری نیروهای منابع طبیعی و […]

قاچاقچیان تاغ و کشف ۲۰ تن چوب و ذغال - دستگیری قاچاقچیان تاغ و کشف ۲۰ تن چوب و ذغال در شاهرود


به گزارش مرآت؛ کشاورزیان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود گفت : تیمی از قاچاقچیان از شهر‌های شمالی کشور در شاهرود محلی را اجاره کرده بودند و چوب های قاچاق تاغ را در آن انبار و شبانه برای تولید ذغال به کارگاهی در منطقه پشت بسطام منتقل می کردند.

وی افزود: با همکاری نیروهای منابع طبیعی و پلیس شاهرود و میامی و با حکم قضایی ، انبار و کارگاه شناسایی و متهمان دستگیر شدند .

باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/منبع