کمال طاهریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت، با بیان این که شدت زلزله سرخه ۳.۳ بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه وقوع این زلزله هیچ گونه آسیب جانی و یا تخریبی را در برنداشته است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: پس از وقوع زلزله تاکنون هیچ پس لرزه ای اتفاق […]

سرخه تلفات و خسارتی نداشته است - زلزله سرخه تلفات و خسارتی نداشته است


کمال طاهریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت، با بیان این که شدت زلزله سرخه ۳.۳ بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه وقوع این زلزله هیچ گونه آسیب جانی و یا تخریبی را در برنداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: پس از وقوع زلزله تاکنون هیچ پس لرزه ای اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد مدیریت بحران فرمانداری سرخه و تیم‌های عملیاتی امداد و نجات همچنان در آمادگی کامل به سر می برند.

طاهریان با اشاره با بیان این که این احتمال وجود دارد که پس لرزه ای اتفاق نیفتد، توصیه کرد: مردم با رعایت توصیه ها و نکات ایمنی لازم در هنگام وقوع و پیش از زلزله، می توانند از وقوع اتفاقات و حوادث ناشی از عدم رعایت ها، پیشگیری کنند.

انتهای پیام/منبع