به گزارش مرآت؛ سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان، با بیان اینکه استان سمنان از لحاظ تسهیلات رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان جذب شده است. وی با بیان اینکه هدف از این تسهیلات رونق تولید و اشتغال زایی در استان […]

میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان سمنان جذب - ۸۴۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان سمنان جذب شد


به گزارش مرآت؛ سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان، با بیان اینکه استان سمنان از لحاظ تسهیلات رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این تسهیلات رونق تولید و اشتغال زایی در استان سمنان است، تاکید کرد: تسهیلات تبصره ۱۶ نیز ۱۸ دو راهکار ارتقای تولید و کمک به جلوگیری از رکود واحد های صنعتی و تولیدی در استان محسوب می شود که با همراهی خوب بانک های عامل روبرو شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه اعطای تسهیلات رونق تولید طی یک سال اخیر در استان به خروج ۷۱ کارخانه صنعتی از رکود و بازگشت به تولید منجر شده است، تاکید کرد: بیش از دو هزار شغل با احیای این واحد های صنعتی، تثبیت شده است.

هاشمی با بیان اینکه بانک ها همراهی خوبی در پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ اشتغال و تولید داشته اند، گفت: برخی بانک ها حتی بیش از سهمیه تعیین شده شان تسهیلات پرداخت کردند که نشان از اقدامات و همراهی خوب بانک ها دارد.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار طرح برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک های عامل استان سمنان معرفی شدند، بیان داشت: پرداخت تسهیلات به ۵۲۰ طرح تولیدی در استان مصوب شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات رونق تولید از بیکاری در استان نیز کاسته است، گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری ۲۴۰ هکتار اراضی نیز برای واحد های صنعتی استان سمنان واگذار شده که تلاش داریم صنایع را نیز فعال‌تر کنیم.

تحلیل بازار

انتهای پیام/منبع