به گزارش مرآت؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تسهیلات دامدار کارت بیان کرد: در زمینه تسهیلات دامدار کارت هیج تفاوتی بین دامداران روستایی و عشایری و … وجود ندارد و همه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و کافی است بهره‌برداران در بخش دامداری اعم از سبک و سنگین فعالیت داشته باشند. […]

دوم پرداخت تسهیلات دامدار کارت در استان سمنان آغاز - مرحله دوم پرداخت تسهیلات «دامدار کارت» در استان سمنان آغاز شد


به گزارش مرآت؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تسهیلات دامدار کارت بیان کرد: در زمینه تسهیلات دامدار کارت هیج تفاوتی بین دامداران روستایی و عشایری و … وجود ندارد و همه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و کافی است بهره‌برداران در بخش دامداری اعم از سبک و سنگین فعالیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه دامدار کارت در واقع تسهیلاتی است که به کمک دامداران می آید تا بتوانند نهاده‌ها و نیازهایشان را برطرف و بتوانند بعد از فروش محصولات تولیدی شان هزینه آنان را پرداخت کنند، افزود: یک مرحله تسهیلات دامدار کارت در استان ابلاغ و توسط بانک کشاورزی در سراسر استان سمنان پرداخت شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه یک مرحله دیگر نیز اعتبارات تسهیلات دامدار کارت در استان ابلاغ شده و دامداران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، تاکید کرد: تسهیلات ارزان قیمت در قالب دامدار کارت توسط شعب منتخب بانک کشاورزی استان هم اکنون در حال پرداخت است.

یک مرحله دیگر نیز اعتبارات تسهیلات دامدار کارت در استان ابلاغ شده است

قاسمی با بیان اینکه تمدید تسهیلات دریافتی دامدار کارت با توجه به مشکلاتی که دامداران در زمینه تامین علوفه و مایحتاج شان دارند، از جمله مطالباتی است که مطرح می شود، گفت: جلسات و مذاکراتی درباره این موضوع صورت گرفته و امیدواریم که بتوانیم تسهیلات دامدار کارت دامداران استان را تمدید کنیم.

وی با بیان اینکه سررسید تسهیلات دور نخست دامدار کارت در استان سمنان فروردین ماه سال آتی است، گفت: برخی دامداران مطالبه تمدید تسهیلات دامدار کارت را دارند که این موضوع پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در زمینه نهاده‌های دامی کمبودی وجود ندارد، بیان کرد: مطالبه و درخواست دامداران این است که ما نهاده های دامی را امانی تحویل دهیم تا برای دام هایشان مصرف کنند و سپس هزینه آن را پرداخت کنند.

قاسمی با بیان اینکه تحویل امانی نهاده و نهاده‌های مدت دار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان ویژه عشایر آغاز شده است، گفت: تمهیداتی در دست اقدام است که بتوانیم این طرح را برای تمام دامداران در استان انجام دهیم تا همه دامداران دام سبک استان شاهد رفع مشکل در زمینه بازپرداخت هزینه نهاده های دامی باشند.

تحلیل بازار

انتهای پیام/منبع