به گزارش مرآت؛ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، با ورود سامانه بارشی به استان سمنان در غالب مناطق بارش باران و در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش باران و برف  و مه آلودگی پیش بینی می شود. این سامانه روز جمعه هم فعال است و از اواخر وقت جمعه ، دما بین […]


به گزارش مرآت؛ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، با ورود سامانه بارشی به استان سمنان در غالب مناطق بارش باران و در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش باران و برف  و مه آلودگی پیش بینی می شود.

این سامانه روز جمعه هم فعال است و از اواخر وقت جمعه ، دما بین ۲ تا ۴ درجه سرد می‌شود.

انتهای پیام/منبع