به گزارش مرآت، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان در جلسه راهبردی توسعه مدیریت‌ استان اظهار کرد: ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت به ارباب رجوع و آحاد اقشار مردم، از جمله وظایف و سیاست های کاری اصلی شورای راهبری توسعه مدیریت است. وی با اشاره به تلاش ها و برنامه ریزی های این شورا در […]

آموزش در حوزه سلامت اداری در سمنان - ضرورت آموزش در حوزه سلامت اداری در سمنان


به گزارش مرآت، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان در جلسه راهبردی توسعه مدیریت‌ استان اظهار کرد: ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت به ارباب رجوع و آحاد اقشار مردم، از جمله وظایف و سیاست های کاری اصلی شورای راهبری توسعه مدیریت است.

وی با اشاره به تلاش ها و برنامه ریزی های این شورا در استان افزود: این شورا با ۵ کمیته در قالب ساختارهای مدیریتی، توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و ارزیابی عملکرد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات دولت عمل خواهد کرد.

استاندار سمنان ادامه داد: سرعت و دقت در کار همراه با ایجاد افزایش اعتماد و رضایتمندی در بین آحاد مردم از جمله سیاست های اصلی شورای راهبری توسعه مدیریت است

.وی افزود: توانمند سازی و آموزش کارکنان دولت و ارتقاء فرهنگ‌ ارتباط و برخورد با مردم از طریق تبادل تجارب موفق و اقدامات مطلوب، از جمله برنامه های اصلی و اساسی این شوراست.

هاشمی اضافه کرد: ترویج و توسعه بهره وری از طریق ارتقاء کیفیت خدمات و فرهنگ، توانمندسازی و ارائه آموزش در حوزه سلامت‌ اداری، از دیگر مواردی است که باید در دستور کار شورای راهبری توسعه مدیریت بوده و اجرایی شود.

استاندار سمنان گفت: ضرورت دارد تا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، پژوهشگران، نخبگان، علما، موثرین و متنفذین در راستای دستیابی بهتر به اهداف شورای راهبری توسعه مدیریت استفاده شود.

انتهای پیام/منبع