به گزارش مرآت، محمد رضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در دامغان گفت : دامداران می توانند با انعقاد قرارداد ، به صورت امانی نهاده‌های دامی را از واحد پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی با مهلت بازپرداخت شش ماهه دریافت کنند. انتهای پیام/ منبع

300 مدرسه در سطح استان سمنان نیاز به مقاوم سازی - تامین نهاده های دامی امانی


به گزارش مرآت، محمد رضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در دامغان گفت : دامداران می توانند با انعقاد قرارداد ، به صورت امانی نهاده‌های دامی را از واحد پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی با مهلت بازپرداخت شش ماهه دریافت کنند.

انتهای پیام/منبع