به گزارش رتبه آنلاین از توریسم آنلاین، دو برج به اندازه ۴۰ طبقه ارتفاع دارند و توسط تعداد زیادی آینه احاطه شده اند که نور خورشید را منعکس می کنند و در بالای برج یک نور سفید کورکننده می تابد.
این نور که با صدها آینه بزرگ منعکس می شوند به حدی شدید هستند که بخاری از آب و گرد و غبار در هوا ایجاد می شود.
این مکان اولین نیروگاه تجاری در دنیاست که از انرژی حرارتی خورشید برای تولید بخار استفاده می شود.
هدف این نیروگاه تولید انرژی برای ۶۰ تا ۱۸۰ هزار خانه است.
ساخت مجموعه ۴ سال طول کشید و مبلغ ۴۶ میلیون دلار هزینه شد.

Shares: