اعتمادآنلاین| سید محمدجواد موسوی، عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران کمبود منابع مالی را مهمترین چالش توسعه تجدیدپذیرها دانست و عنوان کرد: زمانی که نیروگاه های سیکل ترکیبی و حرارتی در دوران پیک مصرف، دچار افت راندمان و تلفات بسیار هستند، تجدیدپذیرها می توانند جایگزین خوبی برای آنها باشند.
سید محمدجواد موسوی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که مصوباتی را که تا حدی کاهش مصرف در آنها دیده شده را ملغی کرده و مجددا به حالت قبل برمی گردیم، اظهار داشت: این موضوعات باعث شده همچنان به عنوان پرسوبسیدترین کشور دنیا در حوزه انرژی باقی بمانیم.
وی گفت: ما در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی وصل به شبکه داریم و حرکت خوبی صورت گرفته اما برخی مسائل مثل تحریم و مراودات بانکی و مالی باعث می شود ریسک سرمایه گذاری در کشور بالا رفته و سرمایه گذاران خارجی تمایل زیادی به مشارکت با ما نداشته باشند.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر شرایطی مهیا شود که بانک های داخلی تسهیلات بلندمدت در اختیار این بخش قرار دهند در توسعه آنها تاثیرگذار است ولی متاسفانه تاکنون مساعدتی صورت نگرفته است. امیدواریم با توجه به مسائل بین الملل و تحریم، حمایت داخلی را داشته باشیم تا این صنعت را در چارچوب توسعه انرژی پاک و همچنین پایبندی به تعهدات بین المللی رونق دهیم.

Shares: