با افزایش درصد نفوذ نیروگاه‌های خورشیدی در شبکه برق مسائلی پیش می‌آید که ممکن است منجر به بروز خطا و اشکالاتی در سیستم توزیع گردد. یکی از اشکالاتی که ممکن است پیش بیاید مسئله افزایش ولتاژ در نقطه اتصال و همچنین اثر گذر ابر می‌باشد.

در مقاله زیر یک سیستم کنترلی برای کنترل نیروگاه خورشیدی با نفوذ بالا در شبکه طراحی شده است و حداکثر مجاز مقدار درصد نفوذ نیز در بار‌های مختلف برای آن بدست آمده است.

http://barghnews.com/files/fa/news/1397/11/28/74103_383.pdf

انرژی پاک
مرجع تخصصی انرژی پاک و تجدیدپذیر

Shares: