به گزارش مرآت؛ علی اصغر امامیون مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان ابراز داشت: مطابق برنامه‌ های در نظر گرفته شده در مدیریت جهاد کشاورزی دامغان و در صورت تحقق برنامه‌ ها تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید محصول پسته قابلیت دارد تا ۱۰۰هزار تن افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اظهار داشت: هماهنگی برای جذب تسهیلات مکانیزاسیون، هدایت و راهنمایی بهره برداران جهت جذب تسهیلات، هماهنگی به منظور اجرای طرح‌ های های آب و خاک، تسطیح اساسی، جاده بین مزارع، مرمت و بازسازی قنوات و کانال ها، انجام آزمایشات آب، خاک و گیاه، از عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول است.

وی ادامه داد: طی سال گذشته هماهنگی جهت جذب تسهیلات مکانیزاسیون از قبیل هدایت و راهنمایی بهره‌ برداران جهت جذب تسهیلات و خرید تراکتور و ادوات جمعا به مبلغ هفت میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال انجام شده است.

امامیون خاطرنشان کرد: هدایت و راهنمایی بهره‌ برداران جهت جذب تسهیلات نگهداری باغات از محل تسهیلات بهین یاب به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال و همچنین هماهنگی جهت جذب تسهیلات آب و خاک به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال شامل آبیاری تحت فشار و کم فشار، انتقال آب تعاونی های تولیدی بخش کشاورزی، انتقال آب، استخر ذخیره آب کشاورزی، تسطیح اساسی، جاده بین مزارع، مرمت و بازسازی قنوات و کانال شبکه زیر سد شهرستان، ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اضافه کرد: تدوین برنامه جامع توسعه پسته جهت ارتقای بهره‌ وری و تولید شهرستان و انجام آزمایشات آب خاک و گیاه به منظور بررسی وضعیت تغذیه بیماری و آفات، از دیگر برنامه‌ های شاخص این مدیریت در زمینه افزایش تولید محصول پسته است.

وی بیان کرد: برداشت ۲۱ هزار تن پسته تازه معادل هفت هزار تن پسته خشک از باغ‌ های این شهرستان در سال جاری پیش‌ بینی می شود که برآورد برداشت این مقدار محصول با توجه به سال گذشته که سال آوری محصول بود، امسال با کاهش همراه است.

گفتنی است، برداشت محصول پسته امسال از دهه اول مردادماه در ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ پسته مناطق مختلف از جمله حومه، فرات، امیر آباد و دامنکوه آغاز شده است و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

پسته های شهرستان دامغان بیشتر از نوع بومی، شاه‌ پسند، خنجری، عباسعلی و فرخی است و سایر رقم های تجاری همچون اکبری، احمد آقایی و کله قوچی به صورت مهاجر در منطقه توسعه یافته است که با توجه به شرایط سازگاری و اقتصادی بودن رقم های داخلی، رویکرد باغداران به توسعه آنها یا اصلاح باغ‌ ها است.

انتهای پیام/

نوشته پیش‌بینی تولید ۱۰۰ هزار تن پسته دامغان در افق ۱۴۰۴ اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: