به گزارش مرآت، آقای نظری، شهروند خوش ذوق سمنانی با ابتکاری در آبیاری توانسته تاکستانی با هشت درخت در پشت بام‌ خود ایجاد کند.
این تاکستان امسال ۳۰۰ کیلو‌گرم محصول داده و آقای نظری با توجه به همزمان شدن زمان برداشت و عید غدیر،  همه انگورها را بین همسایگان و رهگذران توزیع کرد
این شهروند هشت سال پیش با کاشت هشت درخت انگور و پرورش و هدایت درختان به پشت بام خود توانست تاکستانی در پشت بام خود ایجاد کند.
آبیاری این تاکستان با آب پس از شست و شوی میوه و‌سبزی ، وضو گرفتن و از این دست پساب انجام می شود .

نوشته انگور ؛ عیدی غدیری شهروند سمنانی به همسایگان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: