به گزارش مرآت، در قالب پویش احسان غدیر با همکاری هیات های مذهبی و موکب ها یک میلیون پرس غذا در استان سمنان طبخ می شود .    
نوشته میزبانی از دلدادگان علوی با نذری های احسان غدیر اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، در قالب پویش احسان غدیر با همکاری هیات های مذهبی و موکب ها یک میلیون پرس غذا در استان سمنان طبخ می شود .

 

 

نوشته میزبانی از دلدادگان علوی با نذری های احسان غدیر اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.