به گزارش خبرنگار مرآت، به مناسبت هفته حجاب و عفاف، برنامه میقات حلقه های صالحین با محوریت عفاف و حجاب و با تاثیر پذیری از غدیر با حضور بسیجیان  د رمصلی سمنان برگزار شد.

احمد ریواده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و تعدادی از مسئولین استان و شهرستان سمنان از این برنامه بازدید کردند.

نوشته اجتماع حلقه های صاحین در مصلی سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: