[ad_1]

به گزارش مرآت، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، ایجاد طرح جامع مالیاتی و بانک اطلاعاتی هوشمند را یکی از دستاوردهای نظام مالیاتی دانست و افزود: با اجرای این طرح، هوشمند کردن نظام مالیاتی و ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و منابع مالیاتی جدید شناسایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مالیات‌ها بر اساس اطلاعات دقیق اخذ و روش تشخیص علی‌الرأس مالیات حذف خواهد شد.

انوری هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی را هوشمندسازی، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی و ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی هوشمند عنوان کرد و افزود: اجرای کامل این طرح، افزایش میزان رضایت‌مندی مؤدیان، کاهش هزینه‌های اجرایی عملیات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی از نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سخن گفت و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌صورت مقطوع بپردازند.

انوری با اشاره به چگونگی بهره‌مندی اصناف از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ گفت: با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی‌ربط مقرر شد تا سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اضافه کرد: بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود و طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و باید نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

منبع

Shares: