[ad_1]

به گزارش مرآت، کمال نیک اقبال مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: تامین اجتماعی از طریق قانون دریافت مطالبات خود از کارفرمایان را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰۳‌هزار نفری استان سمنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و براساس ارزیابی‌ها نسبت پشتیبانی در استان ۴.۰۲ درصد و مطلوب است.

نیک اقبال بیان کرد: ۱۲۸هزار و ۳۲۶ نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان سمنان بیمه شده اجباری هستند.

وی یادآور شد: ۲هزار و ۵۷۲ نفر بیمه‌شده تامین اجتماعی استان سمنان در سال گذشته مقرره بیمه‌بیکاری دریافت کردند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: براساس گزارش‌ها ۱۶‌هزار و ۵۴۱ کارگاه فعال، ۹‌ هزار و ۷۱۹ کارگاه نیمه‌فعال، ۴۳۵ کارگاه دولتی و ۱۴ هزار و ۴۲ کارگاه غیردولتی در استان سمنان وجود دارد که نیروی‌انسانی شاغل در این کارگاه‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

نیک‌اقبال یادآور شد: سال گذشته به هزار و ۲۲۴ نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان سمنان کمک هزینه ازدواج، سه‌هزار و ۶۸۶ نفر هزینه کمک بارداری، ۱۴ هزار و ۲۵۳ نفر هزینه اروتز و پروتز پرداخت شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: ۸۷ هزار و ۴۵۹ نفر در استان تا پایان سال گذشته‌ مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شدند.

انتهای پیام/

[ad_2]

منبع

Shares: