به گزارش مرآت، کمال نیک اقبال مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: تامین اجتماعی از طریق قانون دریافت مطالبات خود از کارفرمایان را پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰۳‌هزار نفری استان سمنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و براساس ارزیابی‌ها نسبت پشتیبانی در استان ۴.۰۲ درصد و
نوشته تامین اجتماعی استان سمنان ۳۰۰ میلیارد تومان از کارفرمایان طلب دارد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، کمال نیک اقبال مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: تامین اجتماعی از طریق قانون دریافت مطالبات خود از کارفرمایان را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰۳‌هزار نفری استان سمنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و براساس ارزیابی‌ها نسبت پشتیبانی در استان ۴.۰۲ درصد و مطلوب است.

نیک اقبال بیان کرد: ۱۲۸هزار و ۳۲۶ نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان سمنان بیمه شده اجباری هستند.

وی یادآور شد: ۲هزار و ۵۷۲ نفر بیمه‌شده تامین اجتماعی استان سمنان در سال گذشته مقرره بیمه‌بیکاری دریافت کردند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: براساس گزارش‌ها ۱۶‌هزار و ۵۴۱ کارگاه فعال، ۹‌ هزار و ۷۱۹ کارگاه نیمه‌فعال، ۴۳۵ کارگاه دولتی و ۱۴ هزار و ۴۲ کارگاه غیردولتی در استان سمنان وجود دارد که نیروی‌انسانی شاغل در این کارگاه‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

نیک‌اقبال یادآور شد: سال گذشته به هزار و ۲۲۴ نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان سمنان کمک هزینه ازدواج، سه‌هزار و ۶۸۶ نفر هزینه کمک بارداری، ۱۴ هزار و ۲۵۳ نفر هزینه اروتز و پروتز پرداخت شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: ۸۷ هزار و ۴۵۹ نفر در استان تا پایان سال گذشته‌ مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شدند.

انتهای پیام/

نوشته تامین اجتماعی استان سمنان ۳۰۰ میلیارد تومان از کارفرمایان طلب دارد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.