فرهادی  استاد دانشگاه و کارشناس حوزه عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مرآت در در خصوص کمبودها و ضعف‌های فرهنگی که منجر به ایجاد آسیب‌های حوزه عفاف شده است، گفت: متاسفانه با وجود نهاد های متولی گوناگون در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اما شاهد هستیم هیچ اقدام قابل دفاعی در مقایسه با تهاجم فرهنگی غرب انجام نگرفته و شاهد یک خلا عظیم در این خصوص هستیم.

وی در ادامه افزود: اگرچه در این دوران اقداماتی گونانگون در زمینه نشر حجاب از جمله همایش ها ونشست ها و برنامه های فرهنگی انجام شده و نتایج آن نیز مطلوب بوده اما در این میان کمبودهایی نیز وجود داشته و دارد.

فرهادی تهاجم فرهنگی را یکی از علل مؤثر در ایجاد خلأ فرهنگی و ترویج بدحجابی و بی حجابی در جامعه دانست و تصریح کرد: از یک سو در کشور و در رسانه‌ها تصویری متناقض در ترویج حجاب دیده می‌شود و از سوی دیگر در برنامه‌های خارجی و رسانه‌های غربی شیوه دیگری ارائه داده می‌شود در واقع فرهنگ غربی با عملکرد قوی خود در این زمینه بر روی جوانان تأثیر خود را می‌گذارد و ما نیز امروزه شاهد نتیجه آن هستیم.

این کارشناس حوزه عفاف و حجاب همگرایی بین دستگاهها و اتحاد در برنامه ریزی ها و جلوگیری از موازی کاری و برخوردهای سلیقه ای با حجاب رامهمترین عامل گرایش به حجاب و عفاف در جامعه امروزی دانست.

فرهادی با بیان اینکه شیوه تأثیرگذاری دشمن بر روی فرهنگ جامعه ایجاد جذابیت است، ابراز داشت: در تهاجم فرهنگی دشمن با ایجاد جذابیت در مسائل ضد فرهنگی، آن را به صورت غیر مستقیم اما تأثیرگذار به افراد منتقل می‌کند، این امر مصداق کار فرهنگی غلطی است که آنها انجام می‌دهند و در آن موفق هستند اما ما انجام نمی‌دهیم و شاهد نتیجه منفی آن هستیم.

بنا به گفته وی هدف نهایی دشمن از ترویج بی حجابی تنها به قول خودشان آزادی زن و پوشش اونیست و به این مرحله ختمنمی شود بلکه هدف آنها در نهایت براندازی نظام اسلامی و از بین بردن حاکمیت دینی در جامعه است.

وی خلا دیگر در مسائل فرهنگی عفاف و حجاب را نپرداختن به مسائل آموزشی در این حیطه  دانست و عنوان کرد: متاسفانه در سطح مدارس و دانشگاهها و در کتب درسی ما اصلا به بحث حجاب و عفاف پرداخته نشده است و برای پرکردن این خلا فرهنگی باید آموزش را از سطح مدارس ابتدایی و خانواده های انها آغاز کنیم.

وی درباره نقش خانواده‌ها برای فرهنگ‌سازی در خصوص عفاف و حجاب نیز توضیح داد: خانواده به عنوان تأثیرگذارترین نهاد در تربیت افراد جامعه و در نتیجه جامعه، نیاز به فرهنگ سازی برای تبیین این موضوع دارد. خانواده‌ها نیز باید آموزش‌های لازم در این زمینه را ببیند. به عنوان مثال انجمن اولیا و مربیان مدارس به عنوان بهترین مرکز اطلاع رسانی به خانواده‌ها، می‌تواند مسائل فرهنگی لازم را به والدین منتقل کند تا شاهد فرهنگ سازی و تأثیر آن در سطح جامعه باشیم.

فرهادی با بیان اینکه دشمن تا دندان مسلح برای ترویج بی حجابی در جامعه ما هیچ اقدام خشنی انجام نداده است، تصریح کرد: دشمن در این مسیر  نه بنری زده  و نه راهپیمایی به راه انداخته است، بلکه تنها از طریق جنگ نرم به اهداف خود دست یافته و مانیز برای خنثی کردن توطئه آنها باید از قول لین و زبان نرم و نماد مناسب استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه به ترویج دین و نقش دینی پیامبر در صدر اسلام اشاره  و عنوان کرد: پیامبر نیز در صدر اسلام در زمان اوج فساد و فحشا در مکه با زبان نرم به هدایت مردم پرداخت و امروز نیز باید با الگوگیری از مقتدای خود و با همگرایی دستگاههای اجرایی جریان سازی کنیم.

انتهای پیام/

 

نوشته بد حجابی در جامعه از خلا فرهنگی نشات می گیرد/موازی کاری دستگاه های متولی راه به جایی ندارد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: