[ad_1]

به گزارش مرآت؛ ناصر نبی پور با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به صورت محدود به کشور افغانستان در حال انجام است، گفت: اوج صادرات این محصول روزانه ۱۰۰ تن است که رقم زیادی محسوب نمی شود.

وی توضیح داد که اگر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ زیر ۳۰ هزار تومان باشد، صادرات آن به صرفه است اما وقتی که قیمت بالای ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است، برای صادرکنندگان نمی صرفد که اقدام به صادرات کنند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بین ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان است، ادامه داد: هم اکنون میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ٣۵ هزار تومان است ضمن اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مقداری از تخم مرغ های مازاد را جمع آوری می کند.

نبی پور درباره اینکه طی هفته های اخیر قیمت تخم مرغ در برخی مناطق به ٩٧ تا ١٠٠ هزار تومان در هر شانه رسیده است، افزود: با توجه به اینکه قیمت درب مرغداری حدود ٧٣ هزار تومان است با احتساب کرایه حمل و سود برای فروشنده، قیمت ١٠٠ هزار تومان برای مصرف کننده منطقی است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی و هزینه های تولید، ادامه داد: قیمت تخم مرغ باید درب مرغداری به ١٠٠ هزار تومان برسد و در حال حاضر تولیدکننده زیان می کند.

نبی پور درباره اینکه افزایش بیشتر قیمت تخم مرغ مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهد و منجر به کاهش قدرت خرید آنان می شود، افزود: تولیدکننده مقصر این مسأله نیست و دولت باید از مصرف کننده به نحو دیگری حمایت کند تا قدرت خرید آنها افزایش یابد .

وی تصریح کرد: اگر تولید کننده همچنان در زیان بماند تولید نابود می شود .

نبی پور با اشاره به کشتار ٩ میلیون قطعه مرغ تخم گذار در خرداد ماه امسال گفت: تاکنون سابقه نداشته است این حجم مرغ در یکماه کشتار شود و میانگین کشتار در یکماه حداقل بین ٢.۵ تا ٣ میلیون قطعه بوده است اما افزایش هزینه های تولید و زیان های سنگین منجر به چنین اتفاقاتی شده است.

[ad_2]

منبع

Shares: