به گزارش مرآت، روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره‌های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده است.

نوشته فلسفه روز عرفه اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: