به گزارش مرآت، علی اکبر قربانلو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود گفت: این شکارچیان اهل استان گلستان هستند که با یک قبضه اسلحه ، ۴ راس میش و قوچ وحشی را در ارتفاعات شاهوار شکار کرده بودند. قربانلو با بیان اینکه این شکارچیان دارای پرونده شکار غیرمجاز هم هستند گفت: جریمه نقدی شکار غیرمجاز هر
نوشته دستگیری شکارچیان متخلف در شاهرود اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، علی اکبر قربانلو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود گفت: این شکارچیان اهل استان گلستان هستند که با یک قبضه اسلحه ، ۴ راس میش و قوچ وحشی را در ارتفاعات شاهوار شکار کرده بودند.

قربانلو با بیان اینکه این شکارچیان دارای پرونده شکار غیرمجاز هم هستند گفت: جریمه نقدی شکار غیرمجاز هر راس میش ۷۵ میلیون تومان و هر راس قوچ ۲۵ میلیون تومان است.

نوشته دستگیری شکارچیان متخلف در شاهرود اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.