به گزارش مرآت، مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی غیرمعدنی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کاهش دخالت در قیمت‌گذاری بازار جزو سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما این به‌معنای رها کردن بازار نیست. انتظار می‌رود انجمن‌های تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای سهولت کسب […]

دخالت در قیمت‌گذاری بازار جزو سیاست‌های وزارت صمت است - کاهش دخالت در قیمت‌گذاری بازار جزو سیاست‌های وزارت صمت است


به گزارش مرآت، مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی غیرمعدنی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کاهش دخالت در قیمت‌گذاری بازار جزو سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما این به‌معنای رها کردن بازار نیست.

انتظار می‌رود انجمن‌های تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای سهولت کسب و کار نسبت به اجرای قانون، بررسی بازار، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی، حمایت از حقوق مردم و پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد از نوسانات بازار اقدام کنند.

تلاش می‌شود ارتباط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با صنعت‌گران و مردم به‌صورت مستمر باشد.

در سال‌های گذشته برخی واحد‌های تولیدی کوچک بدون تخصص شکل گرفته که اکنون تعطیل شده است.منبع