به گزارش مرآت؛ مهدی قرائیان روز چهارشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: کشت گونه تجاری انار با هدف تعیین سازگاری، سنجش عملکرد و تأمین قلمه مطمئن در سه شهرستان استان سمنان انجام شد.

وی بیان کرد: انار یک محصول باغی مهم در استان سمنان است و در زمان حاضر در تمامی شهرستان‌ها به ویژه گرمسار، آرادان، سمنان، سرخه و مهدیشهر کشت می شود.

وی اضافه کرد که کاشت درخت انار متناسب با شرایط آب و هوایی استان سمنان است و این درخت تنش‌های آبی و خاکی را خوب تحمل می‌کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: وسعت باغ‌های انار استان در حدود ۶ هزار هکتار است و سمنان با تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول انار یکی از استان‌های انارخیز در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به ارقام گونه‌‎های تجاری انار  کشت شده در سه شهرستان استان سمنان، گفت: این ارقام عمدتاً نرم‌هسته یا ارقام بی دانه است که بازار آینده روی این ارقام است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: ارقام ملس ممتاز ساوه، رباب نی ریز, واندرفول، ارقام نرم هسته راور کرمان، نرم هسته قندهاری، نرم هسته سمنان و نادری بادرود، برخی از این ارقام است.

به گزارش مرآت،  گلوباریک ایوانکی، پوست سفید و قرمز درجزین و چند رقم وارداتی، از جمله ارقام انار باغ‌های استان سمنان است.

نوشته ۱۴ گونه تجاری انار در استان سمنان کشت شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: