به گزارش مرآت، عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش در حاشیه بازدید از کنکور سراسری تجربی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران درباره انتشار عکس پس از کنکور توسط داوطلبان گفت: روز گذشته یکی از بهترین کنکور‌های سراسری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش گفت: در آزمون دیروز با استفاده از دستگاه‌های آشکارساز، حدود ۷۰ متخلف در کنکور شناسایی شدند. از اولین دفترچه منتشر شده دیروز عکسی گرفته شد و ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه در شبکه‌های مجازی دیده شد که پس از اتمام کنکور بوده است.

به گفته پور عباس، دیروز تا ساعت ۱۳:۳۰ هیچ نشانه‌ای از عکس‌های دفترچه کنکور پیدا نکرده ایم، اما در کنکور هنر که کنترل‌ها ضعیف‌تر بود حدود ساعت ۱۲:۳۰ داوطلبان و متخلفان عکس‌ها را منتشر کردند.

او گفت: امروز که کنترل‌ها خیلی شدید‌تر است، قطعا از ساعت ۸ تا ۱۲ هیچ اتفاقی بر مبنای انتشار از دفترچه‌های کنکور نخواهد افتاد.

دستگیری تیم فروشنده لوازم الکترونیکی کنکور از آذربایجان تا خراسان

به گفته رئیس سازمان سنجش ، امروز حساس ترین روز کنکور است و امیدواریم که حتی یک متقلب هم پیدا نکنیم.

او گفت: پلیس و مجموعه ضابطین قضایی عملکرد خوبی در محافظت از کنکور نشان دادند و تشکر می کنیم.

پورعباس گفت: یک تیم فروشنده لوازم الکترونیکی برای تقلب در کنکور شناسایی و دستگیر کردیم که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بود.

نوشته ۷۰ متخلف کنکور در جلسه امتحان شناسایی شدند اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: