به گزارش مرآت، سید یاسر حسن پور ، مدیر کل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی اظهار کرد: با توجه به خدمت رسانی هرچه بیشتر به هم استانی‌ها و فراهم کردن امکانات دسترسی به خدمات دولتی و همچنین حرکت به سمت توسعه دولت الکترونیک، دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با بررسی های انجام شده با صدور پروانه برای ۴ دفتر جدید موافقت کرده است.
وی افزود: در سه ماه اول سال جاری تعداد ۳ دفتر شهری و یک دفتر ICTروستایی موفق به دریافت پروانه فعالیت شدند .
حسن پور در خصوص خدمات قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به دفاتر سطح استان تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های ما در خصوص افزایش واگذاری خدمات دستگاه ها به دفاتر، که همواره از موارد درخواستی دفاتر پیشخوان دولت محسوب می شود و با هماهنگی های انجام شده با دستگاه های اجرایی خدمات دهنده استان، امیدواریم مقدمات واگذاری این خدمات به دفاتر بیشتری از جمله دفاتر جدید فراهم تا زمینه جلب رضایت مردم و به حداقل رساندن مراجعه آنان به دستگاه های خدمات دهنده محقق شود.

انتهای پیام/

نوشته تأسیس ۴ دفتر خدمات الکترونیکی دولت، در سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: