به گزارش مرآت، مجید دارایی مدیر مخابرات منطقه سمنان گفت: با توجه به اهمیت شبکه موبایل و به منظور افزایش پایداری ارتباطات سیار استان سمنان در هنگام قطع برق شبکه، این باتری‌ها در مراکز مخابرات سرخه و آرادان نصب و جایگزین باتری‌های قبلی شد.

وی افزود: این باتری‌ها به وسیله کارشناسان اداره تغذیه نیرو مخابرات استان سمنان و با اعتبار هشت میلیارد ریال تهیه و جهت بالا بردن ضریب اطمینان و جلوگیری از بروز اختلالات احتمالی مخابراتی و ارتباطی استان ناشی از قطع برق، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر مخابرات منطقه سمنان تصریح کرد: با انجام این عملیات، مدت زمان پشتیبانی و ظرفیت سیستم تغذیه نیرو افزایش یافت و در نتیجه احتمال خرابی یا قطعی شبکه ارتباطات سیار کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

نوشته مراکز مخابرات سرخه و آرادان به برق اضطراری مجهز شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: