به‌ گزارش مرات، در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، در زمان حاضر شهرستان‌ مهدیشهر زرد و شهرستان های سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی، سرخه و آرادان آبی کرونایی هستند. سمنان، همچون سایر استان های کشور هیچ شهرستانی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ندارد. بر اساس آخرین به
نوشته مهدیشهر تنها ‌شهرستان زرد در نقشه کرونایی استان سمنان است اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به‌ گزارش مرات، در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، در زمان حاضر شهرستان‌ مهدیشهر زرد و شهرستان های سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی، سرخه و آرادان آبی کرونایی هستند.

سمنان، همچون سایر استان های کشور هیچ شهرستانی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ندارد.

بر اساس آخرین به روزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور همچنان صفر است.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۶ به ۹۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۲ به ۳۵۷ شهر افزایش یافت.

انتهای پیام/

نوشته مهدیشهر تنها ‌شهرستان زرد در نقشه کرونایی استان سمنان است اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.