به گزارش مرآت کمال حیدری، در این نامه ضمن تاکید بر نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده‌ها، آورده است: همانگونه که استحضار دارید، یکی از اهداف برنامه‌های سلامت کودکان در راستای اهداف توسعه ششم بهبود درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی است. به همین منظور مداخلات مستمر در بهبود شاخص‌ها در سال‌های اخیر در سطح جهانی و کشوری انجام شده است. یکی از اقدامات طراحی شده در این خصوص، اجرای “کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده‌ها شیر مادر” است که از مفاد آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

– منع تبلیغات شیر مصنوعی و سایر محصولات (مانند بطری، سر پستانک و…) به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت‌ها در کنگره، سمینار و…

– ممنوعیت ورود کارکنان شرکت‌های تولید و توزیع کننده محصولات (شیر مصنوعی، بطری، سر پستانک و…) به مراکز ارائه خدمات مادر و شیرخوار (بیمارستان‌ها، مراکز جامع خدمات سلامت و…)

– ممنوعیت دریافت رایگان یا ارزان‌تر جانشین شونده‌های شیر مادر و محصولات دیگر.

– منع توزیع هر نوع هدیه مانند نمونه محصول، پوستر، پمفلت، منحنی رشد، تقویم، خودکار، استامپ، کیف، دفترچه و…، که جنبه تبلیغی دارد در همایش‌ها، مطب‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها.

متأسفانه گزارشات اخیر نشان دهنده فعالیت غیر قانونی نمایندگان شرکت‌ها در بیمارستان و سایر مراکز ارائه خدمات به صورت توزیع رایگان شیر مصنوعی و سایر فرآورده‌ها است که با قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و مصوبات کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر مغایرت دارد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید معاونت‌های بهداشت، درمان و غذا و دارو در نظارت‌های مستمر این موضوع را بررسی و پیگیری نمایند، با هرگونه تخلف در این زمینه طبق دستورالعمل برخورد شود و نتیجه اقدامات به این معاونت ارسال گردد.

مهر

نوشته تبلیغات هر نوع محصول جایگزین شیرمادر ممنوع است اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: