به گزارش مرآت؛ به نقل از مدیکال نیوز، آنها دریافتند که این واکسن از تومورهای سرطانی در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند.

ساخت واکسن‌های سرطان بخش مهمی از تحقیقات سرطان در حدود سه دهه بوده است.

بسیاری از انواع واکسن‌های سرطان تحت تحقیق هستند، از جمله مواردی که پروتئین‌های بیان شده در انواع مختلف سرطان را هدف قرار می‌دهند، و آنهایی که بر اساس جهش‌های تومور فردی شخصی‌سازی می‌شوند.

در حالی که واکسن‌های موجود می‌توانند پاسخ ایمنی را در خون القا کنند، تومورها اغلب از طریق مکانیسم فرار ایمنی از این پاسخ طفره می‌روند.

هدف قرار دادن این مکانیسم ممکن است به محققان در بهبود کارایی واکسن سرطان کمک کند.

در مطالعه اخیر، محققان دانشگاه کالیفرنیا واکسن سرطان جدیدی ساخته اند که مکانیسم فرار ایمنی را هدف قرار می‌دهد و سطح آنتی بادی ایمنی را افزایش می‌دهد.

به گفته محققان، رویکرد جدید واکسن، سلول سرطانی را از حذف پروتئین خاص سرطانی منع می‌کند و در نتیجه امکان حمله هماهنگ سیستم ایمنی به سرطان توسط سلول‌های T و سلول‌های کشنده طبیعی (NK) را فراهم می‌نماید.

محققان واکسن جدید را برای هدف قرار دادن پروتئین‌های استرس MICA و MICB طراحی کردند که روی سطح سلول‌های سرطانی قرار دارند.

در حالی که سلول‌های ایمنی بدن، که به عنوان سلول‌های T و سلول‌های NK شناخته می‌شوند، معمولاً در تلاش برای کشتن سلول‌های سرطانی به این پروتئین‌های استرس متصل می‌شوند، سلول‌های تومور می‌توانند با جداکردن MICA/B و دفع آنها از حمله آنها فرار کنند.

واکسن جدید از این جداسازی جلوگیری می‌کند و در نتیجه بیان پروتئین استرس و فعال شدن یک حمله دوگانه از سلول‌های T و سلول‌های NK را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/

مهر

نوشته موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: