به گزارش مرآت، علی تشنه دل مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۶۶ واحد تولیدی به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای عامل دریافت کرده اند. وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی
نوشته پرداخت۹۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، علی تشنه دل مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۶۶ واحد تولیدی به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای عامل دریافت کرده اند.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی استان ، سهم صنعت ۲۸ واحد به ارزش ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و سهم کشاورزی ۳۸ واحد به ارزش ۲۳۱ میلیارد ریال می باشد.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان اظهار کرد: تا کنون ۱۰۱ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات به ارزش حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدند و پرونده ۲۵ واحد تولیدی در دست بررسی می باشد.

تشنه دل اضافه کرد: با موافقت اعضای کارگروه در این نشست، ۳۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی جهت دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه گفت: در این نشست مشکلات بانکی و زیربنایی ۵ واحد تولیدی صنعتی بررسی شد و گزارشی از پایش و عملکرد تسهیلات رونق تولید ارائه شد.

انتهای پیام/

نوشته پرداخت۹۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.