به گزارش مرآت، سید محمد حسینی نژاد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: مصرف برق ساختمان دستگاه های اجرایی و بانکها به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود و در صورت عدم رعایت مصرف برق، بلافاصله اخطار قطع برق برای آنان ارسال و چنانچه نسبت به کاهش مصرف اقدام نکنند، با قطع برق مواجه می‌شوند. وی
نوشته اخطار قطع برق به سرپرستی یکی از بانکهای استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، سید محمد حسینی نژاد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: مصرف برق ساختمان دستگاه های اجرایی و بانکها به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود و در صورت عدم رعایت مصرف برق، بلافاصله اخطار قطع برق برای آنان ارسال و چنانچه نسبت به کاهش مصرف اقدام نکنند، با قطع برق مواجه می‌شوند.

وی بیان کرد: روز گذشته اخطاری به سرپرستی یک بانک در استان سمنان ارائه شد تا نسبت به اصلاح روند مصرف و رعایت نکات مدیریت مصرف تا یکم تیر ماه اقدام کند و در صورتی که به این موضوع توجه نشود، این شرکت حسب وظیفه خود و در راستای حفظ پایداری شبکه برق، ناگزیر به قطع برق اشتراک این بانک خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه های سرمایشی اقدام کنند.

انتهای پیام/

نوشته اخطار قطع برق به سرپرستی یکی از بانکهای استان سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.